تاریخ شفاهی ایران: 705 - سخنرانی آیت ااالله جوادی آملی پیرامون پیامبر مکرم اسلام (ص) - 1

تاریخ شفاهی ایران

705 - سخنرانی آیت ااالله جوادی آملی پیرامون پیامبر مکرم اسلام (ص) - 1

تصاویری از سخنرانی حضرت آیت ااالله جوادی آملی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران پیرامون پیامبر مکرم اسلام (ص) در سال 1364 در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن