تاریخ شفاهی ایران: 710 - خاطرات دکتر عباس شیبانی در مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 4

تاریخ شفاهی ایران

710 - خاطرات دکتر عباس شیبانی در مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 4

تصاویری از خاطرات دکتر عباس شیبانی ثبت شده در مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال 1377 در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن