تاریخ شفاهی ایران: 737 - خاطرات آیت الله هاشمی شاهرودی - 8

تاریخ شفاهی ایران

737 - خاطرات آیت الله هاشمی شاهرودی - 8

تصاویری از خاطرات آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی ثبت شده در مرکز اسناد انقلاب اسلامی در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن