تاریخ شفاهی ایران: 825 - خاطرات ابوالفضل حاجی حیدری - 1

تاریخ شفاهی ایران

825 - خاطرات ابوالفضل حاجی حیدری - 1

تصاویری از خاطرات مرحوم ابوالفضل حاجی حیدری ثبت شده در مرکز اسناد انقلاب اسلامی در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

موارد مرتبط

نظر دادن