تاریخ شفاهی ایران: 827 - خاطرات ابوالفضل حاجی حیدری - 3

تاریخ شفاهی ایران

827 - خاطرات ابوالفضل حاجی حیدری - 3

تصاویری از خاطرات مرحوم ابوالفضل حاجی حیدری ثبت شده در مرکز اسناد انقلاب اسلامی در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن