تاریخ شفاهی ایران: 828 - خاطرات ابوالفضل حاجی حیدری - 4

تاریخ شفاهی ایران

828 - خاطرات ابوالفضل حاجی حیدری - 4

تصاویری از خاطرات مرحوم ابوالفضل حاجی حیدری ثبت شده در مرکز اسناد انقلاب اسلامی در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن