تاریخ شفاهی ایران: 893 - خاطرات محمد هاشم رهبری - 1

تاریخ شفاهی ایران

893 - خاطرات محمد هاشم رهبری - 1

تصاویری از خاطرات مرحوم محمد هاشم رهبری ثبت شده در مرکز اسناد انقلاب اسلامی در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن