تاریخ شفاهی ایران: 895 - خاطرات محمد هاشم رهبری - 3

تاریخ شفاهی ایران

895 - خاطرات محمد هاشم رهبری - 3

تصاویری از خاطرات مرحوم محمد هاشم رهبری ثبت شده در مرکز اسناد انقلاب اسلامی در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن