تاریخ شفاهی ایران: 896 - خاطرات محمد هاشم رهبری - 4

تاریخ شفاهی ایران

896 - خاطرات محمد هاشم رهبری - 4

تصاویری از خاطرات مرحوم محمد هاشم رهبری ثبت شده در مرکز اسناد انقلاب اسلامی در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن