تاریخ شفاهی ایران: 909 - خاطرات محمد هاشم رهبری - 17

تاریخ شفاهی ایران

909 - خاطرات محمد هاشم رهبری - 17

تصاویری از خاطرات مرحوم محمد هاشم رهبری ثبت شده در مرکز اسناد انقلاب اسلامی در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

موارد مرتبط

نظر دادن