تاریخ شفاهی ایران: تاریخ شفاهی ایران - 404 - جلسه مجلس خبرگان بررسی اصل 79 - 135

تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران - 404 - جلسه مجلس خبرگان بررسی اصل 79 - 135

تصاویری از جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی در بررسی اصل 79 در مهر ماه 1358 در این قسمت از سری برنامه های تاریخ شفاهی ایران تقدیم حضور می گردد.

نظر دادن