این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)
مقبره کوروش در پاسارگاد
مقبره کوروش در پاسارگاد

میراث جهانی

مقبره کوروش

نظر دادن