این مستند را ارزیابی کنید
(1 رای)

میراث جهانی

کاخ گلستان تهران

نظر دادن