گردشگری

دهه ولایت و کرامت

شهر مشهد از دیرباز به عنوان کلان شهر مذهبی، کانون عمده زائران و گردشگرانی بوده است که در ایام مختلف سال برای نشان دادن علاقه قلبی شان از راه دور و نزدیک خود را به این شهر می رسانند.
این ارادت ویژه زائران و گردشگران به امام مهربانی ها، این فرصت را به نهاد های متولی داد تا با فراهم آوردن امکانات ویژه بتوانند بستری ایجاد کنند که مدت اقامت زائران در شهر افزایش پیدا کند.
 

سایر قسمت‌ها

    نظر دادن