گردشگری

روستای کهک

روستاهای ایران هر کدام در نوع خود زیبایی دارند، این زیبایی گاهی به دلیل وجود جاذبه‌های طبیعی آنجاست و گاهی هم به دلیل بناهای تاریخی.

در این میان روستای کهک شاید برای اهل فلسفه جالب توجه باشد زیرا که این روستا وجود شخصی همچون ملاصدرا را به خود دیده است.

 

سایر قسمت‌ها

    نظر دادن