گردشگری

کلیسای تادئوس و بارتوقیمئوس و کلیسای گئورگ مقدس

امروزه نزدیک به 600 کلیسا در ایران وجود دارد که نام 90 مورد از آنها در فهرست آثار ملی قرار گرفته است و 3 کلیسا نیز به عنوان میراث جهانی شناخته می شوند.
برخی از این کلیساها جزء نمونه های بی نظیر بناهای مذهبی مسیحیت در سراسر دنیا می باشند و به عنوان الگوی معماری از آنها یاد می شود. می خواهیم شما را به دیدن تعدادی از این بناهای زیبا دعوت کنیم و با هم سری به آنها بزنیم.

سایر قسمت‌ها

    نظر دادن