• نحوه نمایش:
آداب و سنن

آداب و سنن

ایرانیان به مهمان نوازی معروفند. در ایران مراسم خاکسپاری به شیوه دیگری برگزار می شود. اینها همه بخش کوچکی از دنیای رنگارنگ آداب و سنن ایرانیان است. شرایط جغرافیایی و زندگی اقوام  گوناگون در پهنه تاریخ این مرز و بوم تنوع آداب و سنن را به یکی ازشگفتی های ایران زمین تبدیل کرده است. مثلا مراسم برداشت محصول شالیزارهای شمال هم برای یک گردشگر خارجی و هم برای یک هموطن ساکن قشم دلرباست.

64 قسمت پخش شده
صفحه1 از6