• نحوه نمایش:
سلامت

سلامت

همه برای شما آرزوی سلامتی دارند زیرا که سلامتی بزرگترین نعمت است. به دور باشد، اما آن زمان که نیاز به پزشک و دارو و درمان فرا رسد، شهرهای ایران میزبان بسیاری از گردشگران درمانی هستند.

اگر به دنبال ملاقات با پزشکان اهل فن و یا گذراندن دوران پس از بیماری و یا درمان به شیوه های سنتی هستید، ایران پتاسیل های بسیاری برای این دسته از گردشگران داخلی و خارجی دارد.

2 قسمت پخش شده