• نحوه نمایش:
موسیقی

موسیقی

آداب و رسومی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد که موسیقی جزئی از آن نباشد. تفاوت های فرهنگی، قومی، طبیعی و مذهبی در سراسر ایران باعث شده موسیقی در این کشور به یکی از جذاب ترین بخش های گردشگری تبدیل شود. بخشی جذاب که البته مهجور مانده است.

از موسیقی تاریخ باربد و خراسان و آذربایجان گرفته تا موسیقی محلی خطه شمال و موسیقی های مردم پسند، ایران مهد تنوع موسیقی است و هم اکنون زمان آن است که از نگاهی نو به این بخش از صنعت گردشگری توجه شود.

4 قسمت پخش شده