• نحوه نمایش:
بوم‌گردی

بوم‌گردی

اگر به دنبال آن هستید که برای چند روز و یا حتی چند ساعت از فضای پراسترس و پرهیاهوی زندگی شهری خارج شوید و در مکانی دلپذیر با طبعیت انس بگیرید، مطمئنا کلبه های بوم گردی بهترین گزینه برای فرار از روزمرگی هستند. کلبه های بوم گردی تنها هتل هایی با معماری سنتی و بومی نیستند، بلکه شما با اقامت در این هتل ها در واقع مهمان یک خانواده گردشگری هستید. اقامتگاه ھای بوم گردی معمولا در مناطق روستایی، مناطق بکر طبیعی یا بافت ھا و اماکن تاریخی شکل گرفته و به ھمراه فعالیت ھایی برای شناخت و معرفی بوم، توسط خانواده ھای کارآفرین و جامعه محلی علاقه مند به گردشگری برپا شده اند.

4 قسمت پخش شده