• نحوه نمایش:
جشنواره‌ها

جشنواره‌ها

جشنواره ها در واقع برنامه هایی در تجلیل رویدادهایی هستند که به صورت متناوب برگزار می شوند. این جشنواره ها می توانند درباره خوراک، پوشاک و فیلم و موسیقی باشند و یا خاستگاه مذهبی داشته باشند.

برخی مراسم هایی که هر سال در جای جای ایران برگزار می شود در زمره تعریف جشنواره جای می گیرند. جشنواره ها نقشی پررنگ در جذب گردشگران و ترویج آیین های بومی دارند.

14 قسمت پخش شده
صفحه1 از2