• نحوه نمایش:
میراث معنوی و طبیعی

میراث معنوی و طبیعی

بیشتر مردم با عبارت "میراث معنوی" ناآشنا هستند و یا کمتر درباره آن شنیده اند. بر اساس تعریف یونسکو میراث معنوی یا intangible heritage شامل سنت‏ها و نمایش‎های شفاهی از جمله زبان که ابزار انتقال میراث فرهنگی معنوی می شود. موسیقی، آداب و رسوم و سنتها همه بخشی از این میراث هستند که همچنان با زیر و بم فرهنگ های بشر پیوند خورده اند.

به هر میزان که تکنولوژی پیشرفت کند و انسان بتواند پهنه های علم را بگستراند زندگی ما همچنان با طبیعت گره خورده است. میراث طبیعی با شناسایی آخرین زیستگاه های ناب طبیعی دنیا، تلاش دارد با حفظ آنان فرهنگ آشتی و انس با طبیعت را زنده نگاه دارد.

4 قسمت پخش شده