• نحوه نمایش:
گذر زمان (Time Laps)

گذر زمان (Time Laps)

تایم‌لپس یا تصویربرداری گاه‌گذر یا گاه‌گشتی یا زمان‌گریز شیوه‌ای از تصویر برداری است که در آن فرکانس ضبط فریم‌ها در یک سکانس، کمتر از فرکانس مشاهده آنها در همان سکانس است. زمانی که نتیجه کار با سرعت عادی پخش می‌شود، به نظر می‌رسد که زمان با سرعت بیشتری می‌گذرد.

 

48 قسمت پخش شده
صفحه1 از4