شگفتی های دنیای زیر آب آفریقا

شگفتی های دنیای زیر آب آفریقا

سه چهارم سیاره ما پوشیده از آب بوده و تنها 6 درصد از آن تاکنون کاوش شده است. این مجموعه مستند به قلمرو های سحرآمیز و عجیب زیر آب در مناطق ساحل قاره آفریقا می پردازد.

چهارشنبه ها ساعت 23

تکرار روز بعد ساعت 14

شگفتی های دنیای زیر آب آفریقا

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها