رازهای آشکار

رازهای آشکار - هند؛ باپو، روح بزرگ

مستند «راز‌های آشکار» از مستند‌های متکی بر آرشیو و روایت‌های تحلیلی روایی از مستندات سیاسی با استناد به تاریخ است که به انقلاب های مهم تاریخ جهان در آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، هندوستان و الجزایر پرداخته است.

بررسی تاریخچه هند در سال های قبل و بعد از استعمار و در نهایت استقلال هند در نتیجه تلاش های گاندی و دوره معاصر هند

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها