• نحوه نمایش:
بازگشت خرس ها به خانه

بازگشت خرس ها به خانه

این مستند تلاش های پژوهشگران حیات وحش برای حفاظت و نگهبانی از خرس های سیاه آسیایی در کشور لائوس را به تصویر می کشد. پنج شنبه ها ساعت 23 تکرار روز بعد ساعت 11

2 قسمت پخش شده
  • بازگشت خرس ها به خانه - 2

    این مستند تلاش های پژوهشگران حیات وحش برای حفاظت و نگهبانی از خرس های سیاه آسیایی در کشور لائوس را به تصویر می کشد.

  • بازگشت خرس ها به خانه - 1

    این مستند تلاش های پژوهشگران حیات وحش برای حفاظت و نگهبانی از خرس های سیاه آسیایی در کشور لائوس را به تصویر می کشد.

>> > 1 < <<