• نحوه نمایش:
کولالار (خانه باغ ها)

کولالار (خانه باغ ها)

کولالار در زبان ترکی به معنی خانه باغ است که در این مستند به معرفی خانه باغ های گلی روستاهای ارومیه پرداخته می شود.

1 قسمت پخش شده
  • کولالار

    کولالار در زبان ترکی به معنی خانه باغ است که در این مستند به معرفی خانه باغ های گلی روستاهای ارومیه پرداخته می شود.

>> > 1 < <<