• نحوه نمایش:
مهاجران (2)

مهاجران (2)

این مستند به روایت ورود افرادغیربومی تحت عنوان مهاجران جهت ساخت و ساز ویلا در استان گیلان می پردازد که باعث مشکلات عدیده ای برای کشاورزان و ساکنان این استان شده است.

1 قسمت پخش شده
  • مهاجران

    این مستند به روایت ورود افرادغیربومی تحت عنوان مهاجران جهت ساخت و ساز ویلا در استان گیلان می پردازد که باعث مشکلات عدیده ای برای کشاورزان و ساکنان این استان شده است.

>> > 1 < <<