• نحوه نمایش:
زخم الماس

زخم الماس

این مستند مروری بر زندگی خواننده استان لرستان محمد میرزاوندی، فعالیت های او در قبل و بعد از انقلاب، شروع دفاع مقدس و آوازهای دلنشین و تاثیر گذار او در حال و هوای جبهه ها است. دوشنبه 15 آذر ساعت 18:30 تکرار روز بعد ساعت 8

1 قسمت پخش شده
  • زخم الماس

    این مستند مروری بر زندگی خواننده استان لرستان محمد میرزاوندی، فعالیت های او در قبل و بعد از انقلاب، شروع دفاع مقدس و آوازهای دلنشین و تاثیر گذار او در حال و هوای جبهه ها است.

>> > 1 < <<