• نحوه نمایش:
پیکره هایی از جنس خاک

پیکره هایی از جنس خاک

پنج قرن مبارزه علیه استعمار غرب در کشورهای آمریکا، آسیا و آفریقا داستان این مستند است. کارگردان :سجاد گودرزی پنج شنبه ها ساعت 22 تکرار روز بعد ساعت 10

2 قسمت پخش شده
>> > 1 < <<