• نحوه نمایش:
میراث پدری

میراث پدری

این مستند روایت زندگی یک مقنی در حفر قنات از جوانی تا کنون است. یک شنبه 21 آذر ساعت 19:30 تکرار روز بعد ساعت 12:30

1 قسمت پخش شده
  • میراث پدری

    این مستند روایت زندگی یک مقنی در حفر قنات از جوانی تا کنون است.

>> > 1 < <<