• نحوه نمایش:
بی بنیاد

بی بنیاد

مستند بی بنیاد به تهیهکنندگی محمد شکیبانیا و کارگردانی عابس برهان، به موضوع سیاستگذاری مسکن از پیش از انقلاب اسلامی تا دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران میپردازد. 22 و 23 دی ساعت 22 تکرار روز بعد ساعت 10

2 قسمت پخش شده
  • بی بنیاد - 2

    مستند بی بنیاد به تهیهکنندگی محمد شکیبانیا و کارگردانی عابس برهان، به موضوع سیاستگذاری مسکن از پیش از انقلاب اسلامی تا دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران میپردازد.

  • بی بنیاد - 1

    مستند بی بنیاد به تهیهکنندگی محمد شکیبانیا و کارگردانی عابس برهان، به موضوع سیاستگذاری مسکن از پیش از انقلاب اسلامی تا دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران میپردازد.

>> > 1 < <<