• نحوه نمایش:
وطن دوم

وطن دوم

این مستند به زندگی و خاطرات و جنبه های اجتماعی و سیاسی و مذهبی آیت الله عبدالخالق عبداللهی كه استاد اخلاق و از علما و روحانیان محبوب برجسته غرب كشور است كه از محضر مشاهیری همچون علامه طباطبایی و امام خمینی ( ره) كسب فیض كرده است می پردازد.

1 قسمت پخش شده
>> > 1 < <<