• نحوه نمایش:
سیصد و شصت درجه

سیصد و شصت درجه

مستند « 360 درجه » به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و می‌کوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند. تهیه‌ کننده و کارگردان : هادی نعمت اللهی

123 قسمت پخش شده
 • سیصد و شصت درجه - اسرائیل

  مستند 360 درجه به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و میکوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند. بررسی برقراری روابط سیاسی و توافقنامه صلح بین امارات و بحرین و رژیم صهیونیستی

 • سیصد و شصت درجه - بازگشایی مدارس

  مستند 360 درجه به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و میکوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند.

 • سیصد و شصت درجه - شورای امنیت

  مستند 360 درجه به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و میکوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند. نگاهی به قطعنامه ضدایرانی در شورای امنیت و تلاش آمریکا برای بازگرداندن کلیه تحریم ها از طریق مکانیسم ماشه

 • سیصد و شصت درجه - تحریم تسلیحاتی

  مستند 360 درجه به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و میکوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند. تاریخچه تحریم تسلیحاتی ایران و مخالفت آمریکا با اتمام این تحریم ها

 • سیصد و شصت درجه - انفجار بیروت

  مستند 360 درجه به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و میکوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند.

 • سیصد و شصت درجه - کره جنوبی

  مستند 360 درجه به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و میکوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند. بررسی بلوکه شدن پول های ایران در کشور کره جنوبی که در ازای فروش نفت ایران به این کشور باید تسویه می شده است

 • سیصد و شصت درجه - کرونا - 4

  مستند 360 درجه به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و میکوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند.

 • سیصد و شصت درجه - دلار

  مستند 360 درجه به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و میکوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند.

 • سیصد و شصت درجه - دیپلماسی اقتصادی

  مستند 360 درجه به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و میکوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند.

 • سیصد و شصت درجه - گرانی

  مستند 360 درجه به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و میکوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند. معضل گرانی در اقتصاد ایران

 • سیصد و شصت درجه - مسکن

  مستند 360 درجه به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و میکوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند.

 • سیصد و شصت درجه - پرونده هسته ای

  مستند 360 درجه به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و میکوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند.

>> > 1 2 3 4 5  ... < <<