• نحوه نمایش:
پارسین

پارسین

در مجموعه مستند « پارسین » به معرفی مناطق مختلف ایران و آشنایی با آداب و رسوم، فرهنگ ها، مشاغل سنتی و جاذبه های طبیعی و گردشگری با محوریت مردم شناسی پرداخته می شود. تهیه کننده و کارگردان : مهدی منیری

14 قسمت پخش شده
>> > 1 2 < <<