• نحوه نمایش:
پریزاد

پریزاد

مستند « پریزاد » به معرفی خانم معصومه السادات حسینی ساکن نیشابور می پردازد که با تحصیلات کارشناسی مشاوره مشغول خدمت به کودکان روستایی است. تهیه کننده و کارگردان : احسان کاریزی

1 قسمت پخش شده
>> > 1 < <<