• نحوه نمایش:
خمینی آذربایجان

خمینی آذربایجان

گوشه هایی از زندگی و شخصیت آیت الله سید علی قاضی طباطبایی از زبان دوستان وی که به خمینی آذربایجان مشهور بود. تهیه کننده و کارگردان : قربانعلی طاهرفر

1 قسمت پخش شده
>> > 1 < <<