• نحوه نمایش:
چگونه ساخته شده

چگونه ساخته شده

این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد.

107 قسمت پخش شده
 • چگونه ساخته شده - 105

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. آبگرمکن خورشیدی، کلوچه های مرطوب، گردانه های گرامافون، موتور بخار و ظروف خوراک پزی نچسب

 • چگونه ساخته شده - 104

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. دکمه سرآستین و کوزه های سفالی

 • چگونه ساخته شده - 103

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. قایق های پدالی و مجسمه های سنگی

 • چگونه ساخته شده - 102

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. شمعدانی و ساندویچ های آماده

 • چگونه ساخته شده - 101

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. مجسمه های مشاهیر، آسیاب بادی و ماشین مسابقه ای

 • چگونه ساخته شده - 100

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. دندان مصنوعی، ناخن گیر و تشک آبی

 • چگونه ساخته شده - 99

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. جارو بری مرکزی، لوازم آشپزخانه و ..

 • چگونه ساخته شده - 98

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. لوازم جراحی، عصا و سس گوجه

 • چگونه ساخته شده - 97

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. سوزن و سنجاق، قالب معماری، لوکوموتیو و گیره های لباس

 • چگونه ساخته شده - 96

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. شکلات های سکه ای، سامانه های گرمایش از کف، ماشین های پدالی، شمشیر های لاتکسی و بیل های باغبانی

 • چگونه ساخته شده - 95

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. صفحات شیشه ای طرح دار، جعبه ابزار موسیقی، پویانمای، دیوار طبیعی و سنگ جواهر

 • چگونه ساخته شده - 94

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد.

>> > 1 2 3 4 5  ... < <<