• نحوه نمایش:
 • چگونه ساخته شده - 93

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. قایق ملخی، پیاز خرد شده، چاپ سه بعدی فلز، در خمیده چوبی و..

 • چگونه ساخته شده - 92

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. قرقره ماهیگیری، دستگاه یخ ساز و گرافیت مداد

 • چگونه ساخته شده - 91

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. کفش های دوندگی و لامپ های بازتابنده

 • چگونه ساخته شده - 90

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. ساخت عینک اسکی، جرثقیل های بزرگ و زین اسب

 • چگونه ساخته شده - 89

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. بابان قایق، بیسکویت و سفال سقف

 • چگونه ساخته شده - 88

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. کوره های روغن سوخته، پوستکن های سبزیجات و برش زن های پیتزا، چوگان فلزی گلف، سیم ها و کابل های سفارشی

 • چگونه ساخته شده - 87

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. لاستیک ماشین،جعبه ابزار، لوله های خم شده و کپسول اکسیژن

 • چگونه ساخته شده - 86

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد.

 • چگونه ساخته شده - 85

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. صندلی ماشین مسابقه ای، گل کاغذی و مولد برق

 • چگونه ساخته شده - 84

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. چتر کاغذی، کوزه خاکستر، قایق آلومینیومیو و کاسه های چوبی

 • چگونه ساخته شده - 83

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. موتور هواپیما و نشان های پلیس

 • چگونه ساخته شده - 82

  این مجموعه مستند به بررسی چگونگی ساخت انواع اقلام مورد استفاده در زندگی روزمره می پردازد. آچارهای ترکیبی، خودروی گلف، الیاف پولیسترو پارچه پشمی

>> > 1 2 3 4 5  ... < <<