• نحوه نمایش:
نامه ای از دمشق

نامه ای از دمشق

این مستند به روایت آشنایی و ازدواج شهید مدافع حرم عباس دانشگر با همسر خود و شهادت او می پردازد.

1 قسمت پخش شده
>> > 1 < <<