مستند «سپید و سیاه حاشیه نشینی در تهران» به کارگردانی افشین ضیاییان با نگاهی به مسئله مهاجرت به تهران و گسترش پدیده حاشیه‌نشینی از شبکه مستند پخش می شود.

هادی آفریده مستندساز در گفتگو با روابط عمومی شبکه مستند سیما، درباره ساخت «پردیس های خیال» تولید جدید شبکه مستند توضیح داد: فیلم قبلی که با نام «باغ های گمشده» برای شبکه مستند کار کردم، قصه تخریب 200 سال باغهای ایران را روایت می کرد، اما «پردیس های خیال» موضوعی به گسترده ایران دارد و لوکیشن های فیلم در شهرهای مختلف ایران پراکنده است.

>> > ... 166 < <<