بادگیرهای زمینی

احمد کراری مخترع بادگیرهای زمینی از خود و ابتکاراتش در استفاده از فن قدیمی بادگیر و به روزرسانی آن می گوید.

بادگیرهای زمینی

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها

ویدئوهای مشابه