رازهای سرسورن

رازهای سرسورن

سنگ نگاره ها، نگاره های کوبشی و رنگین نگاره های سرسورن در استان لرستان واقع در کوه های زاگرس در این مستند مورد بررسی قرار می گیرند.

دوشنبه ساعت 21

تکرار روز بعد ساعت 9

مشاهده همه قسمت ها

>> > 1 < << 

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها