• نحوه نمایش:
  • بند آب، بند خاک

    این مستند روایتی از بحران خشکسالی در سیستان و بلوچستان و مهاجرت اجباری مردم بومی منطقه است. چهارشنبه 15 دی ساعت 22 تکرار روز بعد ساعت 15

  • آسک

    مستند آسک به معرفی پیرمرد نابینای ساکن روستای سده در استان فارس می پردازد که مشغول کار و کسب درآمد با سنگ است.

>> > 1 2 3 4 < <<