• نحوه نمایش:
  • روی خاک

    مجموعه مستند روی خاک به تهیهکنندگی فرزام فرامرزی و کارگردانی میلاد پرور برای نخستینبار در تاریخ ورزش اول کشورمان، ورزش کُشتی را از ابتدا و نحوهی شکل گیری اش تاکنون، واکاوی و تحلیل کردهو به توصیف تاریخ پرفراز و نشیب ورزش کُشتی ایران میپردازد. جمعه ها ساعت 20 تکرار روز بعد ساعت 12:30

  • هر کدام از ما

    پال فیسکال که دوچرخه سوار کوهستان است در یک مسابقه از ناحیه کمر دچار آسیب دیدگی می شود با همت و تلاش بعد از دو سال و نیم در یک فرآیند درمان مجددا بهبود می یابد. چهارشنبه ها ساعت 16

  • تاریخ مستند ورزش ایران

    یک فیلم مستند، تاریخی با پژوهش و استفاده از منابع موجود در سازمان و اسناد کتابخانه ملی در خصوص تاریخ کلی بیشتر ورزش های ایران ساخته جواد خیابانی می باشد. در این مستند به شخصیت هایی همچون غلامرضا تختی، تیم شاهین، پرویز خسروانی و خیلی از اتفاقات دیگر پرداخته میشود. پنج شنبه ها ساعت 18:30 تکرار روز بعد ساعت 8

>> > 1 < <<