• نحوه نمایش:
 • غذای خیابانی

  مجموعه مستند غذای خیابانی به معرفی و آشنایی با فرهنگ غنی غذاهای خیابانی در کشورهای مختلف آسیا می پردازد. شنبه ها ساعت 21 تکرار روز بعد ساعت 10

 • رقابت قنادان حرفه ای

  در این مجموعه برنامه تیم های حرفه ای شیرینی پزی و قنادی برای ساخت دسرها و شیرینی های خارق العاده با هم رقابت می کنند. شنبه ها ساعت 21 تکرار روز بعد ساعت 10

 • آشپزی با ریک استاین در هند

  مجموعه شش قسمتی آشپزی با ریک استاین در هند به معرفی شیوه های آشپزی مختلف و فرهنگ غذایی در کشور هند می پردازد. شنبه ها ساعت 21 تکرار روز بعد ساعت 9

 • تاریخچه غذا

  این مستند به تاریخچه و تاثیرات فرهنگی انواع غذاها در طول زمان می پردازد. شنبه ها ساعت 21 تکرار روز بعد ساعت 10

>> > 1 < <<