• نحوه نمایش:
  • پیکره هایی از جنس خاک

    پنج قرن مبارزه علیه استعمار غرب در کشورهای آمریکا، آسیا و آفریقا داستان این مستند است. کارگردان :سجاد گودرزی پنج شنبه ها ساعت 22 تکرار روز بعد ساعت 10

>> > 1 2 < <<