• نحوه نمایش:
  • منقرض یا زنده

    تیمی از جستجوگران به دنبال گونه های جانوری مختلفی هستند که به ندرت دیده شده و منقرض تلقی می شوند. پنج شنبه ها ساعت 21 تکرار روز بعد 12

  • مزرعه کلارکسون

    در این مستند جرمی کلارکسون تلاش می کند بدون هیچ تجربه قبلی، مزرعه ای را با بدترین آب و هوا برای کشاورزی، حیواناتی نافرمان، محصولات کشاورزی در حومه شهر اداره کند. ایام نوروز ساعت 20 تکرار روز بعد ساعت 9

  • صد روز وحشی

    گرد هم آمدن هفت غریبه در آلاسکا که به مدت 100 روز برای جمع آوری غذا و ساختن سرپناه قبل از سر رسیدن زمستان تلاش می کنند. پنج شنبه ها ساعت 21 تکرار روز بعد ساعت 9

>> > 1 < <<